Home Page
dDH: small pictures, put them on!
Onafhankelijk
Internet Platform
[Nieuws][Zoeken] Alles over dDH zelf

Een groter venster is overbodig!

Verslag jaarvergadering Stichting Digitaal Den Haag
d.d. 14 november 2014

 
1. In Memoriam Boyd Noorda

Na het overlijden van Boyd Noorda bleef Gerrit Frijstein over als enig actief bestuurslid. Daarop heeft Gerrit de voorzittershamer overgenomen van Boyd en  trok hij onlangs Robert vd Ridder aan als secretaris.

Boyd was degene die feitelijk jarenlang het internetplatform gestalte gaf en ook qua inhoud veelal vorm gaf. Zijn inzet moet nu worden voortgezet door het nieuwe bestuur. Er wordt derhalve nog gezocht naar een vervanger voor het 3e bestuurslid, met name, omdat deze laatste momenteel buiten de regio woonachtig is.

Technisch had Boyd ondersteuning nodig en via Rob vond hij Albi bereid om de technische aspecten te beheren. Het Supportteam bestaat sinds begin dit jaar uit Albi en Rob. Technisch team bestaat uit Support plus Frank Willems en als backup Niels. Het dDH platform draait nu op een virtuele server. Dit is eenvoudiger te beheren. Deze migratie heeft Boyd nog samen met Albi uitgevoerd. De oude LESS server is onlangs afgeleverd bij Omslag in Eindhoven.

Milou Noorda neemt de website en de domeinnaam van SociaMedia.nl over. Rob gaat na of email die nog aan Boyd wordt gericht niet verdwijnt.

2. Kiezen van het bestuur van de stichting dDH.

Vastgesteld wordt voorlopig het huidige bestuur:
Voorzitter - Gerrit Frijstein
Secretaris - Robert van de Ridder
Penningmeester - Herbert Ruitenberg
Hans en Frank overwegen om bestuurslid te worden

3. Voortbestaan van dDH.

De doelstelling wordt gehandhaafd zoals vermeld in de statuten: Open internetplatform voor bedrijven, organisaties en personen.

Er ontstaat een discussie over modernisering, nieuwe betaalmethoden, en nieuwe technieken. Chris Geerse stelt voor om de doelstelling aan te passen aan de tijd. Frank pleit voor het gebruik van encryptie. Rob licht het gebruik van PGP toe en legt uit dat de zwakste schakel bij de eindgebruiker ligt. Chris Geerse pleit voor samenwerking met Antenna voor email en domeinnamen. Antenna zou kunnen fungeren als onderaannemer voor deze functionaliteit. Vastgesteld wordt dat een technisch team gaat nadenken over vernieuwingen. De samenwerking met Antenna zal in dit team worden overwogen. Besloten wordt tot een nieuwe mailinglist waar mensen zich op kunnen abonneren voor het meedenken over de toekomst (DDH-visie). Rob en Albi zoeken uit of er nog NNTP-functionaliteit aanwezig is op dDH en of deze nog nut heeft.

4. Vooruitbetalingssysteem.

Gerrit wil in december 2014 de nota's versturen voor vooruitbetaling van de websites. De losse mailinglijsten worden mogelijk apart gefactureerd. Chris geeft aan dat het kostenaspect vaak wel meespeelt. De eigenaren van websites die op dDH worden gehost, moeten zelf voor hun domeinregistratie zorgen.

5. Verantwoording 2014

De websites andernieuws.net, andernieuwsnet.nl en mediapool.nl eindigen volgend jaar. Voorgenomen overnamekandidaten dienen zich te melden bij de voorzitter. Een aantal mailinglijsten zouden in rekening moeten worden gebracht. De beheerders hiervan worden benaderd. Er wordt een richtbedrag van 10 euro per jaar voorgesteld voor organisaties op basis van vrijwilligheid. Interne mailinglijsten zijn gratis. Rob heeft een inventarisatie van de mailinglijsten kompleet en gaat de beheerders benaderen.

6. wvttk

Er wordt een voorstel gedaan om Boyd te memoreren op de website. Bijdragen van een ieder hierover zijn welkom via dit
                

algemeen contact- adres (niet voor kopij)
webmaster dDH website (niet voor kopij)

 

  We don't push browsers  
We don't serve cookies
  De Aktie Agenda vandaag
ook gehost op dDH
 
 • Meer op aktieagenda.nl
   

  dDH in het kort

  dDH is een non-profit stichting, met haar eigen, volwaardige (virtuele) Internet-server. Die gebruiken we op een eigenwijze manier.
  De kosten worden gedragen door de deelnemers, zij betalen naar draagkracht mee aan de faciliteiten die ze gebruiken, zoals webruimte en mailing lists.

  dDH is een speerpunt en kweekplaats voor nieuwe media, die niet afhankelijk zijn van advertentie-inkomsten. Media die niet geregeerd worden door oplage- of kijkcijfers en sensatie, waar goed nieuws niet in de prullenbak verdwijnt.
  dDH werkt aan uw lange termijn belang:
  Onafhankelijke media.

  Meewerken aan dDH? Uw eigen site op dDH? dDH sponsoren?
  Welkom! Zie de dDH info rubriek of neem contact op

  Steun dDH!
  IBAN nr: NL97 INGB 0004 5310 84
  van 'Stichting Digitaal Den Haag' te Den Haag. Vermeldt: gift

  BIC nr: INGBNL2A


  dDH draait op Linux
    • Aanbevolen scherminstelling voor dDH: 800x600 min. 256 kleuren
  Recommended screen settings for dDH: 800x600 min. 256 colors

  nieuws | info | zoeken