Datacommunicatie
Digitaal Den Haag
Onafhankelijk
Internet Platform


[Menu] [Nieuws] [Homepage]
[Zoeken] [Info] [Help]

dDH denkt dat er behoefte is aan begrijpelijke informatie over het hoe en waarom van Internet en datacommunicatie. Veel te vaak wordt er van uit gegaan dat een gebruiker alles al weet. Web sites worden vaak gemaakt door 'computerfreaks', maar 'gewone mensen' gaat het om de informatie. Dat werkt dus wel eens langs elkaar heen ...

dDH is ook een fiets om 'het' op te leren. Hier wat basisinformatie, maar ook nieuwtjes en thema's die gewone gebruikers raken.

Overigens: redactieleden voor deze rubriek zijn zeer welkom.

Haagse nerd
DATACOMMUNICATIEmenu | nieuws | zoeken | info | help | dDH