Vredesburo, Eindhoven, Holland
Martin S. Past
De Buitenpost Sarajevo
the tree of life
Peace Office Outpost
Ured za Mir -Ispostava

With the aim to create the eternal
connection between art and it's social background.
With this we hope that the prejudices, created during war, can wear out and fade away. 

Met als doel het eeuwige verband tussen de cultuur en haar sociale achtergrond te creeëren,
zodat de ontstane vooroordeelen over voormalig Joegoslavie kunnen slijten

Sa namjerom ostvarivanja vjecne povezanoti umjetnosti i njenog socijalnog ishodista.
Nadamo se da ce sa ovim predrasude, nastale tokom rata, izblijediti a onda i nestati.