[menu]  [ddh] laatste update: 26 april 2013
 

De 'themasite'

Op de plenaire vergadering van september 1997 heeft dDH gekozen voor het concept van 'de thematische website' als belangrijkste component voor de invulling van haar eigen webinitiatieven. Onder een themasite wordt verstaan een speciale website, gewijd aan een afgebakend onderwerp.
 
dDH is er van overtuigd dat de themasite toekomst heeft, omdat dit model uitstekend aansluit bij de behoeften van zowel gebruikers als informatie-aanbieders. dDH 'pionierde' met dit model, maar de waarde van dit concept is inmiddels bevestigd door het ontstaan van talloze thematische websites.
 
De themasite speelt in op een actuele ontwikkeling in het gebruik van het World Wide Web: Na een aanvankelijke periode van 'surfen en zappen', waarmee men het web verkent, worden gebruikers 'volwassen'. Men wordt steeds meer 'eigen redacteur' en gaat bewust op zoek naar informatie over een bepaald onderwerp op het moment dat men daaraan behoefte heeft. De themasite sluit hierop aan, omdat zij een platform en ontmoetingspunt vormt voor een bepaald onderwerp.
 
De themasite is ook een zeer interessant model voor informatie-aanbieders zoals maatschappelijke organisaties. Zij vinden hier de juiste context om hun eigen informatie aan te bieden en liften mee op de belangstelling voor de themasite als geheel.
 
Voorbeelden van themasites op dDH zijn o.a. de 'Vredessite' en de voormalige 'Duurzaamsite' (nu een archief).
 
De themasite volgens het model van dDH kent zowel redactionele rubrieken als inbreng van organisaties en personen die nieuws en andere kopij aanleveren. De redactie doet aan vrije nieuwsgaring, zet nieuwe rubrieken op en verzorgt algemene voorzieningen (een archief, linkpagina's, enz.).

De meerwaarde van een themasite

Deelnemende organisaties liften mee op de belangstelling voor de themasite als geheel en vinden hier de juiste context voor het aanbieden van nieuws en actualiteiten. Op deze manier bespaart men veel tijd en kosten, die anders besteed zouden moeten worden aan het bekend en vindbaar maken van de eigen website. Natuurlijk blijft het verstandig een eigen website in te richten, maar deze kan zich beperken tot de specifieke, vaak statische informatie over de organisatie zelf.
 
Een voorbeeld: Veel organisaties brengen van tijd tot tijd een persbericht uit, dat vervolgens geplaatst wordt in een nieuwsrubriek op de eigen website. Daar verschijnt echter te weinig nieuws om te zorgen dat bezoekers ook regelmatig terugkomen. Door nu zo'n persbericht (ook) te plaatsen in de nieuwsrubriek van de themasite wordt het wel gevonden. Deze nieuwsrubriek wordt immers gevuld door meerdere organisaties en een actieve redactie en is dus de plek waar bezoekers wel regelmatig terugkomen voor nieuws. Daar wordt het persbericht wel gevonden en in het persbericht wordt dan uiteraard weer verwezen naar de eigen website.
Kortom: Het mes snijdt aan twee kanten, het persbericht op de themasite wordt gelezen en ook de eigen website wordt beter bezocht.
 
Dit betekent dat men niet is verplicht ('kost wat kost') de eigen site continue te verversen, om bezoekers te blijven trekken. Alleen wanneer men echt iets te melden heeft, wordt dat geplaatst op de gezamenlijke themasite. In veel gevallen kan dan volstaan worden met een min of meer 'statische' of juist meer specialistische eigen website, bestaande uit bijvoorbeeld een 'elektronische brochure', achtergronden, adreslijsten, archieven, E-mail formulieren voor abonnement of lidmaatschap, enz.
 
Op een themasite kan ook een selectie van nieuws van relevante mailing lists beschikbaar gesteld worden. Daardoor komt deze informatie ook beschikbaar voor de mensen die deze mailing lists niet kennen.
 
Kortom: Een themasite kan uitgroeien tot een zeer efficiënte en vruchtbare symbiose van belangen. In plaats van 'ieder voor zich' (met veel extra kosten en dubbel werk) gebruikt ieder het gezamenlijk platform voor eigen doeleinden en versterkt daarmee automatisch ook de functie van het platform.

Draagvlak

De basis van een themasite is het principe dat de deelnemers samen hun platform 'in de lucht' houden en samen invulling geven. En door een eigen website bij dDH te nemen, ondersteunt men automatisch ook initiatieven als de themasites.
 
dDH biedt haar faciliteiten en kennis aan voor de ontwikkeling van themasites en zal in bepaalde gevallen zelf het voortouw nemen. Voorwaarde is echter dat er een draagvlak van direct betrokkenen gevormd wordt, voor een themasite van start gaat. Het is dus geen 'van boven af' opgelegd model, waar men 'mag aanhaken' (slikken of stikken). In de praktijk zal een themasite vaak van de grond getild moeten worden door vrijwilligers. Maar als de bal eenmaal aan de rol is, zijn er goede kansen de themasite tot een zelfvoorzienend platform te maken.
Een themasite is dus een initiatief vanuit het veld, dat haar bestaansrecht in de praktijk moet bewijzen. Maar wanneer dat lukt, bouwen we samen duurzame 'nieuwe media', die beantwoorden aan onze doelstellingen: onafhankelijke informatievoorziening en onbelemmerde communicatie.
 

terug/back | menu | ddh