[menu]  [ddh] Laatste update: 26 april 2013

Uw eigen website en E-mail op dDH

Allereerst: De keuze voor dDH is meer dan een dienst afnemen. De 'deelnemers' houden samen dDH in de lucht als onafhankelijk internet platform, kunnen meebeslissen over de koers van dDH en bijdragen aan projecten. Heel belangrijk is ook dat dDH een eigen server heeft. Dat maakt het mogelijk allerlei speciale voorzieningen te realiseren en snel te reageren op de actualiteit. De eigen server betekent ook dat dDH zaken 'van algemeen belang' kan realiseren, zoals gratis publieke E-mail mailing lists en websites zoals de Vredessite of de Aktie Agenda.

De opties

De mogelijkheden voor een eigen website

Kortom: er zijn ook allerlei tussenoplossingen mogelijk. Voor de goede orde: dDH is een drukke vrijwilligersorganisatie en het kan dus niet garanderen dat u altijd direct en gratis geholpen wordt. Maar als u professionele hulp nodig heeft en daarvoor een budget heeft, helpen we u iemand te vinden uit het dDH-netwerk.
Daarnaast zoekt dDH samenwerking op allerlei gebied, bijvoorbeeld educatie.

Eigen domein

U kunt uiteraard een website onder eigen domein (bijvoorbeeld www.uw-organisatie.nl) bij dDH onderbrengen.
Voor de goede orde: de registratie van uw domeinnaam en de plek waar de website ondergebracht wordt, staan los van elkaar. dDH zelf registreert echter geen domeinnamen (is geen 'registrar'), omdat wij de hoge jaarlijkse branche-contributie hoofdelijk zouden moeten omslaan. Bovendien zijn er vele specialsten die dit goed en goedkoop doen.
dDH is ook uit principe geen registrar, om elke schijn van koppelverkoop te vermijden. Dat komt namelijk regelmatig voor, bijvoorbeeld als de registratie van een naam extra goedkoop is als u ook een website afneemt. Vaak blijft uw domeinnaam dan eigendom van de provider, met alle narigheid van dien als u bijvoorbeeld de website wilt verhuizen.
dDH vindt het belangrijk dat uw domeinnaam helemaal in uw handen is en kan uiteraard vertrouwde adressen aanbevelen.

E-mail via dDH

U kunt een 'E-mail alias' krijgen, een soort 'doorstuur-adres'. Voor de buitenwereld een normaal adres, maar de E-mail wordt automatisch doorgestuurt naar de persoon (of meerdere mensen) van uw keuze. Daardoor houdt uw organisatie een vast E-mail adres, ook als u verandert u van provider of een collega de E-mail gaat afhandelen.
dDH wil bewust de E-mail functies op de server beperken, omdat dit veel extra werk en risico's oplevert. In vrijwel alle gevallen zijn onze alternatieven bedrijfszekerder en handiger voor onze doelgroep. Maar als u daar op aangewezen bent, is bijvoorbeeld ook E-mail onder eigen domein mogelijk.

Tarieven

Tarieven zijn naar draagkracht bij dDH. Ons doel is een stukje 'vrije informatieverspreiding' in praktijk te brengen, dus geld mag geen beletsel zijn.
Ter indicatie de bedragen voor de meest gevraagde standaardoplossing:

Eigen website en E-mail adres op de dDH server:

dDH is een niet-commerciële organisatie en uw bijdrage gaat voor 100% in de onkostenpot van dDH. Samen met de andere deelnemers houdt u zo uw eigen platform 'in de lucht'. Wat er eventueel overschiet na het voldoen van de vaste lasten zal gestoken worden in het professionaliseren van de techniek en de eindredactie van dDH.

Meer informatie? Kijk nog even verder op het info-menu.
Vragen? Neem contact op!


terug/back | menu | ddh