Back to 'Hope' News Hope on the Balkans
News and Opinions
News

Nationale Herdenking Srebrenica

  11 juli 2000 Den Haag
  op 't Plein voor de Tweede Kamer 15.00 - 17.00 uur

Programma

  
  
  
  14.30:		verzamelen op het Plein in Den Haag
  
  15.00:		Opening herdenking val van Srebrenica (11 juli 1995)
  		Toespraak Awram Soetendorp, rabbijn
  		Verwijzing naar mobiel gedenkteken Srebrenica
  
  15.15:		Basisverklaring lid Politiek Comiti Stari Most
  		Stille rondgang. The Last Post. Minuut stilte
  
  15.25:		Verhalen/gedichten van mensen uit publiek
  
  15.35:		Toespraak Besim Ibisevic, ex-burgemeester Srebrenica
  
  15.45:		Basisverklaring lid Politiek Comiti Stari Most
  		Stille rondgang. The Last Post. Minuut stilte
  
  16.01:		Gedichten Bosnische en Nederlandse kinderen
  
  16.15:		Toespraken Frans Bauke van de Meer, voorzitter IKV,
  		en Miriam Struyk, projectmedewerker IKV
  
  16.30:		Toespraak Ronald Giphart, schrijver
  		Leden Srebrenica-Comiti laten 242 witte ballonnen op
  
  Deze herdenking is een gezamenlijk initiatief van Politiek Comiti Stari Most (PCSM), Stichting Bosnik-Herzegovina, Srebrenica-Comiti van 242, Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) en Platform voor Vrede & Duurzame Ontwikkeling Montfoort, met ondersteuning van Werkgroep Nederland- Srebrenica.

  Voor meer informatie bel: Caspar ten Dam, voorzitter PCSM (070-4278607 email tendam@fsw.leidenuniv.nl of cttendam@planet.nl); Dion v.d. Berg, covrdinator IKV/Comiti 242 (email dion@antenna.nl); of Juul Muller, pr IKV/Comiti-242 (070-3507100 email juul@antenna.nl).
  Back to 'Hope' News | Hope on the Balkans: News and Opinions