Back to 'Hope' News Hope on the Balkans
News and Opinions
News

Tijdelijke regeling C status asielzoekers Srebrenica

  Staatssecretaris van Justitie Job Cohen heeft begin dit jaar via een speciale regeling de C-status verleend aan asielzoekers uit Srebrenica: zij krijgen binnen bepaalde voorwaarden een permanente verblijfstatus op humanitaire gronden. Deze regeling is nu van toepassing geworden!!

  Het Tussentijds Bericht Vluchtelingencirculaire (TBV) Srebrenica geldt voor Bosnische asielzoekers die:

  • zich op 11 juli 1995 in Srebrenica bevonden
  • nu nog een asielaanvraagprocedure hebben lopen

  Indien u zulke asielzoekers uit Srebrenica/Bosnië kent of rechtshulpverleners die deze mensen als cliënten hebben, dan verzoeken wij u dringend om hen op de hoogte te stellen van de regeling en om hen aan te sporen ervan gebruik te maken. Zij moeten tussen 15 juni en 15 juli 2000 een aparte aanvraag indienen bij IND Arnhem.

  De betreffende asielzoekers moeten om in aanmerking te kunnen komen voor de door Cohen toegekende C-status:

  1. zo snel mogelijk het betreffende aanmeldingsformulier aanvragen bij de IND Regio Directie Midden, Postbus 30112, 6800 AT Arnhem ( tel. 026-3241600)
  2. dit aanmeldingsformulier volledig invullen en ondertekenen
  3. ervoor zorgen dat dit aanmeldingsformulier uiterlijk 15 juli 2000 in handen is van de IND Regio Directie Midden, Postbus 30112, 6800 AT Arnhem!!!

  Wilt u meer informatie ontvangen over de relevante richtlijnen, dan kunt u contact opnemen met:
  dhr. B. Winkel, IND-beleidsmedewerker te Den Haag, tel. 070-3703800
  IND Arnhem, tel. 026-3241600
  dhr. Dion van den Berg, IKV-covrdinator te Den Haag voor Srebrenica/Bosnië-projecten, tel. 070-3507100.
  Back to 'Hope' News | Hope on the Balkans