menu
spacer
 
| de duurzaamsite / nieuws 2007 |
 
 
 
Nieuwe milieuminister staat open voor kernenergie
 
Door Ravage
 
27 maart 2007 - Minister Jacqueline Cramer (PvdA) van VROM heeft vandaag in de Tweede Kamer gezegd dat kernenergie wat haar betreft 'geen verboden onderwerp' is.
 
Volgens de minister is het beter om eerst alle feiten op een rijtje te zetten voordat ze kernenergie definitief uitsluit. Ze wil daarom wachten op een advies van de Sociaal Economische Raad (SER) dat in juni komt: 'Tegen die tijd weten we of we onze doelen kunnen halen zonder of noodgedwongen met kernenergie.'
 
In eerste instantie sluit het kabinet Balkenende IV kernenergie voor het halen van zijn milieudoelstellingen uit, verklaarde Cramer. En ook Cramer wil de strenge Europese klimaatdoelen het liefst halen zonder kernenergie, dat een zeer lage CO2-uitstoot heeft. Haar partijgenoot Diederik Samsom zei 'verbaasd' te zijn over de slag om de arm van de bewindsvrouw.
 
De PvdA is in haar partijprogramma een verklaard tegenstander van kernenergie en een voorstander van investeringen in windmolenparken en biobrandstoffen. Pieter van Geel, staatssecretaris voor VROM in het vorige kabinet, stelde eind september nog dat de komst van een tweede Nederlandse kerncentrale 'onvermijdelijk' is.
 
 
terug/back | de duurzaamsite / nieuws 2007 |