menu
spacer
 
| de duurzaamsite / nieuws 2007 |
 
 
 
ODE Windco÷peraties gaan leden eigen windstroom leveren
 
Persbericht van ODE ľ Organisatie voor Duurzame Energie
 
Gouda, zaterdag 24 maart 2007 - De 5.000 leden van de huidige 13 regionale ODE Windco÷peraties kunnen de stroom van hun eigen windturbines gaan afnemen. De windco÷peraties zullen hun leden daarvoor een aantrekkelijk aanbod doen. Energiebedrijf ĹGreenchoiceĺ zal de daarvoor benodigde administratie voeren. Het totale windenergie vermogen dat bij de Windco÷peraties in beheer is bedraagt ca. 30 MegaWatt. Daarmee wordt jaarlijks bijna 100 miljoen kWh opgewekt. Genoeg voor ca. 30.000 huishoudens.
 
Vanmiddag hebben de besturen van de ODE ľ Windco÷peraties, bijeen in Gouda, overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder de levering van de eigen windstroom aan de leden zal plaats gaan vinden. Daarvoor hebben de co÷peratiebesturen op 1 april vorig jaar een werkgroep opgericht die, op basis van de toen opgestelde uitgangspunten, het nu vastgestelde plan heeft voorbereid.
 
De besturen van de co÷peraties gaan met deze overeenkomst naar hun leden en leggen hen de mogelijkheid voor, de met hun eigen windturbines opgewekte stroom ook zelf te gaan afnemen.
 
Greenchoice zal de administratieve rompslomp overnemen. Namens de windco÷peraties zorgt Greenchoice er voor dat de stroom van de windturbines ook daadwerkelijk bij de leden terechtkomt. Greenchoice hanteert daarvoor een aantrekkelijk tarief. Bovendien kunnen de windco÷peraties nog een extra korting verwerken in dat tarief, waardoor het voor hun leden erg aantrekkelijk wordt hun eigen stroom af te nemen. Vanmiddag hebben ODE en Greenchoice daartoe een raamovereenkomst ondertekend.
 


 
ODE is een burgerinitiatief uit 1979 waarin mensen streven naar een samenleving met zoveel mogelijk zelf opgewekte schone, duurzame energie. De windco÷peraties zijn eind jaren ĺ80 met steun van ODE opgericht en werken sindsdien samen in de ODE Windsectie.
 
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:
ODE voorzitter, Cees Bakker (o.a. windenergie):06 15644741
Directeur Greenchoice, Rob van Rees: 06 41489672
www.duurzameenergie.org
 
 
terug/back | de duurzaamsite / nieuws 2007 |