menu
spacer
 
| de duurzaamsite / nieuws 2007 |
 
 
 
Indien nu actie ondernomen wordt
Klimaatverandering nu aanpakken is economisch voordelig

 
Bericht van Socia Media
 
4 mei 2007 - In Bankok is vandaag het 3e VN-klimaatrapport gepresenteerd, handelend over de maatregelen die genomen moeten worden om klimaatverandering een halt toe te roepen.
 
De belangrijkste conclusie van het rapport is dat de kosten van klimaat-maatregelen meevallen, wanneer nu actie ondernomen wordt. Na 10 tot 20 jaar zouden de temperatruren dan weer langzaam kunnen gaan dalen.
Wanneer niets ondernomen wordt, zal de uitstoot van broeikasgassen de komende 25 jaar met 25 tot 90% toenemen. Wachten met maatregelen betekent dat de kosten van klimaatmaatregelen steeds verder oplopen en onbetaalbaar kunnen worden en ook de schade (van bijvoorbeeld overstromingen) enorme kosten gaat opleveren. Het is dus economisch voordelig nu actie te nemen.
 
Eerdere rapporten van het IPCC (United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change):
6 april: de gevolgen van klimaatverandering
2 februari: klimaatverandering veroorzaakt door menselijk handelen
Het laatste samenvattende rapport volgt in november.
 
Download de 'Summary for Policymakers' van het rapport.
 
 
terug/back | de duurzaamsite / nieuws 2007 |