menu
spacer
 
| de duurzaamsite / nieuws 2007 |
 
 
 
Europa gaat gebruik maken van de Index voor een Duurzame Samenleving, de IDS-2006
 
Bericht van nederlandduurzaam.nl
 
16 februari 2007 - Eind vorig jaar is de Index voor een Duurzame Samenleving gepresenteerd, de IDS-2006. Hierin worden voor het eerst de belangrijkste aspecten van de leefbaarheid en duurzaamheid van een land zichtbaar gemaakt. De IDS maakt in een oogopslag duidelijk hoe het staat met de mate van duurzaamheid van de samenleving in een land, op welke punten het goed gaat en waar (dringend) verbetering nodig is. De IDS is voor 150 landen ontwikkeld, waaronder Nederland, en zal elke twee jaar verschijnen. In kringen van wetenschap en duurzaamheid is de IDS zeer positief ontvangen.
 
Begin april zal Nederland de maat worden genomen op het gebied van duurzaamheid, in het kader van een project van de Europese Commissie. Experts vanuit drie landen zullen de mate van duurzaamheid van het beleid van de Nederlandse overheid en de resultaten daarvan beoordelen. Hierbij zal onder meer gebruik worden gemaakt van de IDS-2006. Meer informatie over de evaluatie van de Nederlandse duurzaamheidsstrategie kunt u vinden op www.rmno.nl.
 
Meer informatie over de IDS en de belangrijkste resultaten van de 150 onderzochte landen kunt u vinden op www.nederlandduurzaam.nl. Als u verdere vragen heeft dan horen wij die graag. De auteurs zijn te allen tijde bereid een nadere toelichting te geven.
 


 
Meer info:
Geurt van de Kerk, +31 487 515972
www.nederlandduurzaam.nl
 
 
terug/back | de duurzaamsite / nieuws 2007 |